Familylab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en Internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av Jesper Juul.

Jesper Juul var en dansk familjeterapeut och författare. Han blev känd för sina uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran, och för att inte förespråka en auktoritär uppfostran. Han eftersträvade i stället vad man anser vara jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna (wikipedia.se).

 

Relationistiskt förhållingssätt

Relationistiskt förhållningssätt är varken en metod eller en teknik. Det går djupare. "Relationistiskt förhållingssätt är förmågan och viljan att ta hela ansvaret för relationens kvalitet mellan barn och vuxen." (Jesper Juul, fri översatt från tyska)

Grundläggande värderingar för relationistiskt förhållningssätt:

Lika värde, integritet, autenticitet, ansvar och dialog (från http://familylab.ch/?s=beziehungskompetenz).


Det handlar alltså inte om hur man skall GÖRA med barnet, det handlar om att VARA med barnet.