Arbetshandledning

BMS Tjänster erbjuder arbetshandledning för både enskilda personer och grupper. Tjänsten riktar sig till

  • sociala organisationer
  • skolor
  • daghemmar

Om du vill veta mera, ta gärna kontakt!


"Driv inte på floden, låt den flyta." (Laotse)