• Föräldrarkurser

o   „Relationskompetens för föräldrar enligt Jesper Juul”: Vuxeninstitut Korsholm
      20.9., 27.9., 4.10., 11.10.21; kl. 18 – kl. 20

o   ”Relationskompetens för föräldrar enligt Jesper Juul”: Norrvalla
      21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11.21; kl. 18 – kl. 20


  • Kurser för lärare

o   ”Relationskompetens för lärare”: Vuxeninstitut Korsholm
      23.9., 30.9., 7.10.21; kl. 18 – kl. 20