Föreläsningar och Workshops


BMS Tjänster erbjuder föreläsningar och workshops för föräldrar, pedagoger och andra som är intresserade av ett likvärdigt samspel med barn.

Exempel på teman:

  • Ditt underbara barn
  • Happy XMAS
  • Jag vill själv!
  • Då barn bråkar
  • Lita på ditt barn!
  • Jag som mamma, jag som pappa, vi som föräldrar


Om du har frågor ta gärna kontakt!


Entusiam är som gödsel för hjärnan! (Gerald Hüther)