Jag erbjuder:
  • Coaching online eller närvarande i min mottagning
  • Föreläsninger (online eller närvarande) för föräldrar och pedagoger
  • Workshops för föräldrar - online eller närvarande
  • Arbetshandledning för enskilda personer och för grupper (online eller närvarande)


Priser:

  • Coaching: € 75,00 per 90 min (inkl. moms)
  • Arbetshandledning: € 150,00 per 90 min (inkl. moms)

Angående workshops och föreläsningar ta gärna kontakt.