Jag erbjuder:
  • Coaching online, på plats eller så kommer jag gärna hemma till dig, om det är möjligt: 
                    ∞ coachingprocesser (ca. 10 h)

                    ∞ uppföljningssamtal (en gång per månad, efter en hel coachingprocess)

                    ∞ coachingsamtal (1,5 – 2 h)

                    ∞ coachingperioder (enligt överenskommelse)

  • Föreläsningar för föräldrar eller pedagoger
  • Kurser för föräldrar eller pedagoger