Coaching


BMS Tjänster erbjuder coaching för föräldrar och pedagoger.

Online eller i min gemytliga mottagning finns möjlighet för dig som förälder, pedagog eller någon, som är intresserad av personlig utveckling att bearbeta  problem och utmanande situationer.

Min fokus som coach ligger alltid på dig. Du är själv expert på ditt liv. Jag kan hjälpa dig att gå till botten med problem, att hitta egna svar, att bli aktiv och att starta resan mot de målsättningar som du eftersträvar.

Jag kan gärna hjälpa dig med att förstå ditt barn och / eller dig själv på bättre sätt.


"Man måste lita på att ungdomar gör sitt bästa, men det betyder inte att de alltid gör det som du tycker att de skall göra." (Jesper Juul)