BMS erbjuder föräldra- och familjecoaching.

Online eller i min gemytliga mottagning finns möjlighet för dig som förälder, pedagog eller någon, som är intresserad av personlig utveckling att bearbeta  problem och utmanande situationer.

Min fokus som coach ligger alltid på dej. Du är själv expert på ditt liv. Jag kan stöda dig då du söker dina egna, individuella svar på frågor som uppkommer då man har barn i sitt liv.

·        Varför lyssna de inte på mej?

·        Här är ju bara kaos! Vad gör jag fel?

·        Hjälp! Mitt barn slår andra barn!

Sådana frågor och många andra sysselsätter oss föräldrar och pedagoger. Det förenar oss. Tyvärr hjälper det sällan med förutfattade svar eller metoder. Tvärtom. Förutfattade metoder verkställs nästan alltid på någons bekostnad. Det gäller att i stället hitta vårt eget sätt att vara mamma, att vara pappa eller att vara lärare. Och det gäller att lära känner ditt barn. Vad är bodskapen bakom handlingen? Här gömmer sig svar till frågorna som kommer upp nu och då. 

Jag kan gärna hjälpa dig med att förstå ditt barn och dig själv på bättre sätt. 


"Man måste lita på att ungdomar gör sitt bästa, men det betyder inte att de alltid gör det som du tycker att de skall göra." (Jesper Juul)